RME

ME är en kronisk neurologisk sjukdom och en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar.

Alla med ME ska en dag kunna leva ett symtomfritt liv. Därför främjar RME (Riksförbundet för ME-patienter) forskning och kunskap om sjukdomen och arbetar för en god och tillgänglig vård.

Hemsida | RME

Uppdrag

Hemsida

Vi blev kontaktade av förbundet själva som ville ta fram en ny hemsida. De hade en väldigt rörig hemsida och ett rörigt innehåll, så det behövde bli mer användarvänligt. Speciellt med tanke på målgruppen de vänder sig till.

Det här projektet har varit väldigt omfattande och arbetats fram under en lång tid. Deras nya grafiska profil skulle arbetas in i en ny design, men det stora arbetet har verkligen legat i att strukturera upp allt innehåll.

Tillgänglighet

Hemsidan har anpassats efter tillgänglighet, extra viktigt för deras målgrupp, och kommer fortgå i löpande valideringar framöver.

Hemsida i dator | RME
Hemsida i telefon | RME

Tyckte du om vad du precis såg?

Det hoppas vi! Skicka in ditt nummer till oss eller kontakta oss direkt!