Plantera träd

Sedan 2021 planterar vi träd för varje nytt hemsideprojekt vi tar oss an, oavsett om det är en ny eller befintlig kund.

Vill du göra oss glada? Gå in och plantera träd du också – Klart!

72
Planterade träd 2023

Dessa träd tar upp lika mycket CO2 som 790 mil i bensinbil släpper ut.

254
Totalt planterade träd sedan 2021

Dessa träd tar upp lika mycket CO2 som 2790 mil i bensinbil släpper ut.

Miljöpolicy

Utöver att plantera träd arbetar vi aktivt med vårt egna miljöarbete. Där ser vi bland annat över våra leverantörer, hur vi själva arbetar på vårt kontor och hur vi ska ta oss fram.

I vår miljöpolicy kan du läsa om hur vi arbetar och tänker kring hållbarhet.

Vår miljöpolicy

För oss är miljön en viktig aspekt och vi försöker göra allt vi kan för att förbättra miljön. Alla kan göra något!

PAPPER
Vi försöker hålla ett papperslöst kontor. Alla våra fakturor och dokument skickas digitalt och vår egen bokföring sker digitalt. Vi önskar alltid e-fakturor eller digitala fakturor från alla leverantörer, tjänster och abonnemang vi har.

MATERIELLA GÅVOR
Istället för att till våra kunder ge julklappar eller julkort, som tar på jordens resurser, väljer vi att varje år skänka pengar till en välgörenhetsorganisation.

TRANSPORT
Vi innehar ingen tjänstebil och låter alltid våra fötter ta oss dit vi vill (om det inte är till annan stad än Borås). Om utanför Borås föredrar vi mer miljövänliga alternativ än bil, så som buss eller tåg – men allra helst har vi då våra möten via videosamtal.

EL OCH ENERGI
Vårt kontor ligger i ett kontorshotell som använder sig av grön el. All elektronik stängs av vid hemgång och vid eventuellt inköp av ny elektronik ses energiåtgången över och är en stor del i beslutet.

VÅRA LEVERANTÖRER
Alla de leverantörer vi arbetar med har vi undersökt gällande miljöarbete. Exempelvis drivs Loopia, som är det webbhotell vi använder, av förnybar energi. Miljöaspekten är en stor del av beslutet för vilka leverantörer vi samarbetar med.

MAT OCH RÅVAROR
Kontorsmaterial som ska inhandlas ska i största möjliga mån vara miljövänligt och komma från hållbara källor. Detsamma gäller för den frukost, frukt och mat vi köper till kontoret. Vi väljer främst närproducerade och svenska varor samt handlar efter säsong. Palmolja är inte en godkänd ingrediens hos oss.

AVFALL
Vi sorterar och återvinner allt vårt avfall om möjligt. Erbjuds inte avfallssortering ska vi påpeka detta för hyresvärden och se till att det förbättras.

KONTORSHOTELL
På vårt kontorshotell har vi själva fått och tagit rollen som miljöansvariga och arbetar på flera plan för att få en mer miljövänlig arbetsplats för oss och alla andra hyresgäster. Vi har bland annat sett till att kontorshotellet får olika sorteringskärl för återvinning samt sett över vilka produkter som köps in för städ och hygien.

Möjliggörare

Miljö är en viktig aspekt för oss och har varit så länge. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle. Då vi främst har digitala produkter har vi kämpat med hur vi ska kunna bidra på ett bra sätt. Men så gick vi gick vi en utbildning och fick till oss ett nytt ord: MÖJLIGGÖRARE.

Detta är precis det vi vill vara! Genom att vara transparenta i vårt miljöarbete vill vill inspirera och möjliggöra för andra att arbeta hållbart. Alla kan göra något!