LeekSeek

Det är ett viktigt arbete de gör, över hela världen. De mäter och analyserar hur mycket läckage exempelvis fabriker och sjukhus släpper ut, ofta utan att tänka på det. Läckage kan vara från tryckluft eller olika gaser.

Förutom att upptäcka fel och brister tar de också fortsatta aktioner för att laga, rätta till och förebygga. För att hålla det på rätt nivå gör de återkommande kontroller. Företagen sparar bland annat negativ miljöpåverkan, pengar och tid. En win-win!

Trycksaker | LeekSeek

Uppdrag

Hemsida

De arbetar som sagt internationellt och hemsidan finns därför i olika översättningar. Den stora funktionen är dock kalkylen som finns på hemsidan, där du själv som företag kan fylla i era nuvarande uppgifter för att kunna räkna ut vilken besparing ni kan göra genom att använda LeekSeeks tjänster.

Trycksaker

För att ha med sig ut på sina återkommande kontroller tog vi fram etiketter som kallas för No Waste Plant. De skrivs ut och sätts upp som klisteretiketter på faciliteten de genomsöker. Där syns vilken procent man besparar i dagsläget och man som företag vill självklart visa upp de bästa siffrorna – vilka också kommer bli bättre efter alla åtgärder och återkommande kontroller.

Trycklyftsetiketter tog vi också fram, för att kunna märka upp rör med klisteretiketter, för att tydligt vilka rör tryckluften rör sig i.

Hemsida i dator | LeekSeek
Hemsida i telefon | LeekSeek

Tyckte du om vad du precis såg?

Det hoppas vi! Skicka in ditt nummer till oss eller kontakta oss direkt!