Ulricehamns Energi - Hemsida, tillgänglighetsanpassning

Ulricehamns Energi

  • Hemsida
  • Tillgänglighetsanpassning

Lokalt och nära

Ulricehamns Energi finns lokalt i Ulricehamn, som namnet antyder. De arbetar med stora frågor som avfall, elnät, drivmedel, fibernät, fjärrvärme och vägar.

De har mycket stort på sina axlar och för att kunna nå ut med all information till deras kunder har vi försett företaget med en hemsida – som ständigt förändras och utvecklas.

Vi har de senaste året haft äran att ta fram de senaste versionerna av ueab.se.

Hemsida

Vi är stolta och glada att få vara med och skapa deras utseende digitalt. Ännu mer stolta över att vi i dagsläget även tar fram deras nya utseende.

Företaget utvecklas hela tiden och så gör även hemsidan. Strukturen ses över vid jämna mellanrum, nytt material ska in och bildspråk ska ändras. Det är viktigt att hemsidan inte står still och dessutom följer Ulricehamns Energi i den riktning de är på väg mot. Eller riktningar kanske, med deras alla verksamhetsområden som har sina egna delar.

Tillgänglighet

De går under lagkrav att ha en tillgänglighetsanpassad hemsida. Vi anpassade den innan lagen trädde i kraft och numera gör vi kontinuerliga kontroller och valideringar för att säkerställa att de håller samma nivå av tillgänglighet på hemsidan.

För inkluderande mot alla, visst bör vi väl alla vara det?