SYF

SYF är en branschorganisation i Sverige, för just ytbehandlingsindustrin. De har nätverksträffar och möjlighet till att utbilda sig vidare. Man kan som företag även bli medlem och få förmåner och hänga med i branschens utveckling.

SYF delar också årligen ut ett stipendium till personer som gjort värdefulla insatser i branschen.

Hemsida | SYF

Uppdrag

Hemsida

Som start fick vi en kravspecifikation som de hade arbetat fram. De viktigaste punkterna var evenemangsfunktion, nyhetsfunktion och inloggning för deras medlemmar. Utöver de tekniska specifikationerna fick vi fria tyglar att skapa själva designen för hemsidan. 

Först och främst behövde hemsidans innehåll förtydligas och struktureras om på ett mer användarvänligt sätt – och uppdateras för att följa deras nuvarande erbjudande.

En ny design togs fram, hemsidan byggdes upp och en medlemsinloggning implementerades – för att ge speciell information till deras medlemsföretag.

Hemsida i dator | SYF
Hemsida i telefon | SYF

Tyckte du om vad du precis såg?

Det hoppas vi! Skicka in ditt nummer till oss eller kontakta oss direkt!