Göteborgshus 42

  • Responsiv hemsida

Bostadsförening

Föreningen i Göteborg är välskött och passar bra för människor i livets alla faser, från småbarnsfamiljer till pensionärer.

Vi fick ta fram en ny hemsida med en helt ny struktur. Förutom ett lyft i design och funktion har vi lagt tid och tanke på att lägga upp materialet på ett bättre strukturerat sätt.

Göteborgshus 42 | Responsiv hemsida
Foto från goteborgshus42.se