27 mars 2017

Förstå hjärnan med VR-spel

Vi bara älskar denna idé som Brain Harbour ska ta sig an. Deras idé är att med hjälp av VR-spel få barn att förstå hur hjärnan fungerar, för att på så vis kunna hantera sitt tänkande och sina känslor bättre.

Forskning på området har visat två saker:
» Förstår man hur ens egna hjärna och tänkande fungerar så förstår man andra, vilket i sin tur leder till minskad mobbning och aggression.
» Barn som fått lära sig hur hjärnan fungerar får ändrad inställning till lärande, deras mående och beteende på ganska kort tid.