Kod

24 januari 2022

Är Google Analytics olagligt?

Företag fällt

Nyligen kom en dom i Österrike som fastställde att ett numera tyskt företag bryter mot GDPR då de har Google Analytics på sin hemsida. Domen bygger på Schrems II-domen där ”Domstolen slog fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte gav ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.”

Schrems II-domen

Givetvis vill Google ha till en lösning omgående, vilket de själva skriver om i ett blogginlägg.

Vad gäller i Sverige?

Enligt Dagens PS väntas IMY (Integritetsmyndigheten) att komma med beslut inom kort. Chansen är att Google Analytics blir olagligt även här.

Vilka alternativen finns det?

Det finns alternativ till Google Analytics som är GDPR-vänliga redan idag. Exempel är Matomo och Microanalytics. Vill du att vi hjälper dig att byta ut befintlig Google Analytics-kod mot en annan kod från ett annat statistikverktyg? Skicka bara över den nya koden, så lägger vi in den åt dig!

Det går också att anonymisera informationen som man skickar till Google Analytics, innan man skickar den. Detta är dock inget vi kan hjälpa dig med.