Tillgänglighetsanpassa din hemsida

20 augusti 2021

Tillgänglighetsanpassa din hemsida

Tillgänglighet

När vi pratar om tillgänglighet på en hemsida menar vi hur väl den är anpassad för olika besökare. Ens besökare är helt unika och alla har olika förutsättningar. När man tillgänglighetsanpassar en hemsida gör man det lättare för besökare med bland annat funktionsvariationer.

Några exempel

För att förtydliga vad det kan handla om rent praktiskt, ger vi er några exempel:

Responsiv layout
Eftersom besökare använder olika enheter behöver hemsidan vara responsiv, alltså anpassad efter olika enheter. En ska inte behöva zooma in på hemsidan för att läsa, hemsidan bör vara lika lättläst och lättnavigerad i alla enheter – oavsett vilken. Med enheter menar vi telefoner, läsplattor eller datorskärmar – alla i olika storlekar.

Vi skapar alltid responsiva hemsidor, det är en självklarhet för oss.

Tillräckliga kontraster
Se till att ha tillräckliga kontraster i hemsidans innehåll. Det ska exempelvis vara tydligt att se knappar och andra viktiga objekt i innehållet. Det finns olika verktyg där ni kan testa kontrasterna på hemsidan. Man får ha i åtanke att det finns många besökare som har svårt att särskilja kontraster samt se alla färgnyanser.

Navigera med tangentbordet
Det är viktigt att hemsidan går att navigera med enbart ett tangentbord. Alla har inte möjlighet att använda en muspekare och då ska man kunna använda Tabb-tangenten för att navigera sig och klicka sig in på länkar eller knappar. Det måste också förtydligas var på hemsidan en befinner sig vid varje ”tabb-steg”.

Formulärhjälp
Vid formulär gäller det att vara så tydlig som möjligt. Ange exempelvis vilka fält som är obligatoriska. Använd också välformulerade felmeddelanden för att hjälpa besökaren att fylla i formuläret på rätt sätt.

Beskriv bild och video
Något man kan börja med direkt är att beskriva allt material på hemsidan som inte är ren text. Det kan handla om bilder, videor, diagram, animationer och ljud.

Ta alltid för vana att ange bildtexter för varje bild som laddas upp till hemsidan och att alltid texta alla filmer.

Enligt lag

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla 1 januari 2019 och betyder att man bland annat ska uppfylla nivå AA av WCAG 2.1. Lagen gäller exempelvis kommuner, landsting och myndigheter.

Rent generellt gäller att hemsidor och appar ska vara tillgänglighetsanpassade, att besökare/användare ska ha möjlighet att påtala brister samt att en redogörelse ska publiceras.

När ska lagen uppfyllas
Nya hemsidor – 23 september 2019
Befintliga hemsidor – 23 september 2020
Publika appar – 23 juni 2021

Redogörelse

När vi gör en tillgänglighetsanpassning utgår vi från de riktlinjer som tagits fram av Myndigheten för digital förvaltning. Vi analyserar hemsidan och åtgärdar de punkter vi kan påverka. Därefter lämnar vi en sammanfattning på hemsidans nuläge och om det finns förbättringspunkter att bearbeta. På hemsidan publiceras även en redogörelse, för att underlätta för besökarna – då det tydligt beskrivs hur väl hemsidan är tillgänglighetsanpassad, om eventuella kända brister och hur man går tillväga om man hittat ett fel på hemsidan.