033 - 722 44 77

   vi@ellasigrid.se

E-handel ökar

I den nya studien Svenskarna och internet 2016 visas tydligt att antalet internetanvändare som handlat över nätet ökat de senaste åren (frånsett en mindre dipp