Mentorutbildning | Logotyp, hemsida

Mentorutbildning

  • Grafisk profil
  • Logotyp
  • Responsiv hemsida

Vill du lyckas i ditt mentorskap? Vill du utveckla andra? Vill du utveckla dig själv? Genom en diplomerad mentorutbildning ger dig kunskaper i mentorskap och coaching samt ger dig verktyg att använda för dina framtida adepter, oavsett vilka de är.

Hemsida Mentorutbildning
Foto från mentorutbildning.se

Logotyp

Lena har redan innan projektets gång en färdig idé och en tanke på logotypen. Bokstaven M för mentorutbildning och två personer som möts i ett samtal. Vårt arbete var att skapa den färdiga logotypen hon såg framför sig samt hitta rätt färgkombinationer som skulle genomsyra utbildningen.

Hemsida

Som ett andra steg i projektet skapades en ny hemsida för hennes tjänst mentorutbildning. Hon har sedan tidigare Life&Career, med flera tjänster. Just mentorutbildning är däremot som en egen gren och förtjänade en egen hemsida, ett eget utseende och ett eget projekt!